Envanter Yönetimi’nde İtme & Çekme Yöntemleri

Elinizdeki ürünün doğru yönetilmesi, önemli kar kayıplarını önler. 5D prensibinin (doğru ürün, doğru miktardan, doğru mağazada, doğru zamanda, doğru fiyatta) satış noktasına taşınması için en önemli süreçlerden birisidir. Fiyat yönetimi ve siparişleri de sürece dahil edip tüm işleyişi Ürün Yönetimi olarak adlandırırsak, süreç daha az git-gelle çalışacağından, daha iyi işler.

Temelde stok/envanter/ürün yönetiminde 3 yöntemden bahsetmek mümkünken az rastlansa da bazı firmalar, bu 3 modelin temelde 2’sinin karışımı olan hibrit modeli de kullanırlar.

İtme yönteminde (İng. “Push Method”) envanter merkezden raporlar ve planlar doğrultusunda yönetilir. Merkez kadroları, tüm satış noktaları network’ünü hem makro, hem de mikro bazda inceler; elindeki kaynakla eşleştirir ve 5D prensipleri dahilinde; ciro, satış adedi, marj, sepet ortalaması, m2 verimliliği, kapasite ve aslen GMROI gibi parametreleri kullarak brüt karı maksimize etmeye çalışır. Aynı zamanda oluşan data ile planlamaya veri sağlar. Veri, aynı paralelde saha geri bildiriminden de alınır ve planlama için hem sezon içi, hem de sonraki sezonların planlanmasında kullanılacak baz data oluşur.

Bazı şirketlerde ise satış noktaları ve/ya satış noktası öbekleri, ürünler ile eşleştirilerek sürekli merkezden tamamlama yapılır. Bu yönteme Fransızcadan türetilen “kadansiye” yöntemi denilir.

İtme yönteminde yetkinlik merkezde toplanır. Satış noktası merkezin talepleri doğrultusunda hareket eder. Farklı seviyeleri olmakla birlikte uç örneğinde, satış noktasında sadece ürünü nereye ve ne şekilde koyacağı önceden söylenmiş personel görev yapar.

Çekme yönteminde (İng. Pull Method) ise satış noktası ürünü yönetir. Genellikle çok katlı mağazalar ve/ya büyük ciro getiren geniş m2’lerde tercih edilir. Mağaza arka ofisinde (İng. “Back Office”), stokun yönetilmesi için gereken raporlama, stok yönetimi ve siparişlendirme enstrümanları bulunur. Kimi örneklerde mağazada sadece bu işi yapan kişi(ler) görev yapar. Bu personel(ler)in yetkinliği yüksek, tecrübeli, analitik ve personel devir hızı düşük olması elzemdir. Aksi hale büyük kar kayıpları yaşanır. Genellikle bu iş mağaza müdürlerine ve/ya müdür yardımcılarına yaptırılır ki müdürün performansı parametreleri içerisinde ağırlığı en büyük olması gereken servis seviyesidir. Elinde yeterli aracı olmayan ve/ya yeterli yetkinlikte olmayan ve/ya büyük resmi görmekte yetersiz kalan satış noktası yöneticisinden bahsedilen tüm durumlar için çekme yöntemi tehlikeli iken itme yöntemi, merkez kadroların ve enstrümanları oluşturulması kaydı ile maliyet avantajı sağlar. Çekme yöntemini ile veri oluşumu ve planlama mümkündür. Hatta satış noktası hedeflerinin sahadan gelmesi ile aşağıdan yukarı planlama yapmak da olasıdır. Bu yöntem, satış noktasının bir nevi taahütünü sağladığı için eğer yetkinlik ve enstrümanlar doğru ise sahanın oyuna daha fazla dahil olmasını sağlar. Ancak tekrar söylemek gerekirse, öncüller sağlanmadan bu yöntemin uygulanması sorun doğurur.

Hibrit yöntemler ise çeşitli seviyelerde hem merkez, hem de satış noktasının insiyatif kullandığı ve sürecin bir bölümünü sahiplendiği yöntemlerdir. Örneğin tahsisatın (İng. “Allocation”) merkez kadrolarınca yapıldığı fakat ikmalin (İng. “Replenishment”) mağazalarca yönetildiği yapılar mevcuttur. Sürecin belki de süreç akış şemaları ile iyi tanımlanmadığı,  yetkilerin ve sorumlulukların havada kaldığı ve/ya gerekli eğitimlerin verilmediği organizasyonlarda hibrit sistemler kargaşaya ve nihayetinde aşılması güç kişisel çatışmalara yol açar. Bu nedenle her organizasyona tavsiye etmiyoruz.

Özellikle organize gıda parekendesinde ve çok katlı mağazalarda sık kullanılan bir diğer yöntem ise belirlenmiş alanların/rafların tedarikçi tarafından bizzat yönetilmesidir (İng. “Vendor-Managed Inventory”). Son dönemde küçük satış noktaları için de kullanılmaya başlamıştır ki her durumda sağlayıcının organizasyonel becerisi ve satış noktası ile sağlayıcı arasında yapılmış sağlıklı sözleşmeler olmadan yürümesi imkansızdır.

Reklamlar

Alıntı: “Learn the five secrets of innovation”

By Mark Tutton, CNN; December 1, 2009; http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/11/26/innovation.tips/index.html

London, England (CNN) — Coming up with brilliant, game-changing ideas is what makes the likes of Apple’s Steve Jobs so successful, and now researchers say they have identified the five secrets to being a great innovator

Professors from Harvard Business School, Insead and Brigham Young University have just completed a six-year study of more than 3,000 executives and 500 innovative entrepreneurs, that included interviews with high-profile entrepreneurs including Amazon founder Jeff Bezos and Michael Dell, founder of Dell computers.

In an article published in December’s Harvard Business Review the researchers identified five skills that separate the blue-sky innovators from the rest — skills they labeled associating, questioning, observing, experimenting and discovering.

One of the men behind the study, Insead’s Hal Gregersen, told CNN, “What the innovators have in common is that they can put together ideas and information in unique combinations that nobody else has quite put together before.”

The researchers describe this ability to connect ideas as “associating,” and say it’s key to innovators’ ability to think outside the box. But they add that the secret to how the great innovators think is the way they act.

“The way they act is to observe actively, like an anthropologist, and they talk to incredibly diverse people with different world views, who can challenge their assumptions,” Gregersen told CNN.

“For them, everything is to be experimented upon — for example, if they walk into a bookstore and they’re used to reading history they might try psychology. All these behaviors are powerfully enhanced by a capacity to ask provocative, challenging questions of the world around them.”

Because the ability to think differently comes from acting differently, Gregersen says anyone can become a better innovator, just by acting like one.

FIVE KEYS TO INNOVATION

Researchers say they have identified five skills that drive innovation:

Associating: The ability to connect seemingly unrelated questions, problems or ideas from different fields.

Questioning: Innovators constantly ask questions that challenge the common wisdom. They ask “why?”, “why not?” and “what if?”

Observing: Discovery-driven executives scrutinize common phenomena, particularly the behavior of potential customers.

Experimenting: Innovative entrepreneurs actively try out new ideas by creating prototypes and launching pilots.

Networking: innovators go out of their way to meet people with different ideas and perspectives.

“Studies have shown that creativity is close to 80 percent learned and acquired,” he told CNN. “We found that it’s like exercising your muscles — if you engage in the actions you build the skills.”

To improve your questioning skills, Gregersen recommends identifying a problem and writing nothing but questions about it for 10 minutes a day for 30 days. He says that over that period the questions will change, and so will your understanding and approach to the problem.

To build your observation skills, identify a business, customer, supplier, or client, and spend a day or two watching how they work so you can better understand the issues they have to deal with.

Marc Ventresca is a lecturer in strategic management at the University of Oxford Saïd Business School, and he agrees that innovation is not an inherent trait, but a set of skills that people can learn.

He told CNN that one key to being a better innovator is building a diverse network of contacts.

“Data says that people who have more varied connections hear more diverse information, and see patterns before other people,” he told CNN.

“They are able to put together something they hear from a conference they were at last week with a briefing they’re at tomorrow and come up with a new idea.”

He says the goal is not simply knowing lots of people, but knowing people from varied backgrounds, who work for different companies, in different industries, have different skills, and deal with different issues, so that you are exposed to varied ideas.

When it comes to developing your ability to innovate, Ventresca recommends simply setting aside 30 minutes a week to talk with a contact you wouldn’t normally talk to — for example someone you met at conference six months ago.

Ventresca told CNN, “If you do that every week, that’s 52 conversations in a year taking up 26 hours of time.

“Say 10 of those yield something interesting, and two of those 10 let you do something new and valuable — by investing just 26 hours a year you’ve come up with something pretty remarkable.”